Descobreix com et beneficia la nova Llei d’Habitatge del 2022 a Espanya

Al mes de febrer va entrar en vigor el Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, o per als amics, la Llei d’Habitatges del 2022, i és una de les primeres lleis d’aquest tipus al nostre país. Després d’un llarg temps d’espera i no sense dificultats polítiques perquè esdevingués una realitat arriba per regular diversos àmbits que tenen a veure amb el sector immobiliari.

La Llei d’Habitatges del 2022 inclourà ajuts perquè les persones puguin tenir accés a un habitatge digne, regulació dels preus per a lloguer, generació d’habitatges molt més econòmics i protecció als desnonaments.

Entenent la nova llei d’habitatge d’Espanya

Segons declaracions de Pedro Sánchez, «El Govern vol destacar queaquest projecte de llei reconeix les competències de les comunitats autònomes en matèria d’habitatgei posa a la seva disposició aprovar totes aquelles eines per ajudar a fer efectiu aquest dret bàsic». L’objectiu és dotar les comunitats autònomes de mecanismes per poder regular el sector des d’una perspectiva més local.

La nova llei ofereix una protecció als llogaters molt més sòlida que en el passat i fixa les condicions perquè un habitatge sigui considerat digne. Addicionalment, ajuda els petits propietaris a assolir noves fites mentre que exigeix ​​majors responsabilitats a aquells que tinguin més propietats per llogar.

En definitiva, per a molts és una cosa que necessitava el país des de fa molt de temps, especialment aquells sectors de la població que han hagut de pagar grans sumes de diners per un lloguer en un habitatge que no sempre assegura condicions dignes per habitar.

Punts a destacar sobre Llei d’Habitatge a Espanya 2022

El mercat es regularà gràcies als punts claus següents. Vegem quins són:

  • Noves promocions i lloguers per a habitatges públics

Hi ha una sèrie de promocions pel que fa a les noves obres. Han de comptar almenys amb el 30% de reserva destinada a parcs públics, mentre que la meitat del percentatge serà destinada als lloguers socials.

Per tant, un edifici que posseeixi 100 habitatges, haurà de tenir l’equivalent a 30% amb aquesta finalitat, mentre que el 15% es destinarà únicament al lloguer social.

  • Majors beneficis fiscals per als propietaris amb la intenció de poder baixar el preu dels lloguers

En el cas dels petits propietaris, és a dir que només tinguin menys de 10 vivendes, podran optar per descomptes especials. La idea és que puguin fer rebaixes als preus del lloguer sense que arribin a tenir un impacte realment notable en els seus beneficis.

Les bonificacions que estableix la llei d’habitatge 2022 són les següents:

  • Bonificació del 50%: si el propietari baixa el preu del lloguer com a mínim un 5% en relació amb el contracte anterior.
  • Bonificació del 70%: en cas d’arrendar per primera vegada joves (entre 18 i 35 anys) o si inclou una rehabilitació de l’immoble.
  • Bonificació del 90%: si baixa el preu del lloguer en una zona tensionada.
  • Increment dels impostos en aquells habitatges que estiguin buits

Amb aquest punt la intenció és crear nous incentius pel que fa al lloguer d’aquest tipus d’habitatges, sobretot en els que tenen molt de temps estant buits. Sinó, el govern implantarà un recàrrec de fins a 150% a les taxes de l’IBI.

  • Es limitarà el lloguer a aquells habitatges els propietaris dels quals tinguin més d’una propietat.

Es refereix als grans propietaris, és a dir, a les persones físiques que posseeixin més de 10 habitatges, això exclou garatges i trasters. Hauran d’adaptar el cost del lloguer a l’índex que té la zona com a referència.

  • Regulació de les persones desnonades o en situació de carrer

Quan hi hagi situacions de vulnerabilitat se li donarà una rellevància més gran quant a la comunicació que s’ha de mantenir entre els serveis socials i jutges, amb la idea que sigui més ràpida i eficaç perquè es pugui donar una resposta d’acord amb Llei d’Habitatge a Espanya per a desnonaments.

Definició de zona de mercat tensionat

L’Estat serà qui defineixi quines zones del municipi o barri es registraran com a “zona tensionada”. A més, l’Ajuntament té la tasca d’estudiar l’àrea per aprovar aquesta zonificació.

Quan un lloc es declara “tens” la durada mínima per esperar per l’increment del preu del lloguer, haurà de ser de 3 anys aproximadament. Doncs cal esperar que el cost sigui menor al 30% dels ingressos amb què disposen els habitants del barri.

A més d’això, si els ingressos mitjans del barri són de 25.000 euros, aleshores el total fixat per al lloguer no pot ser superior als 5000 euros per any. Així doncs, les zones tindrà un índex de referència, la qual cosa significa que els grans propietaris hauran de respectar aquestes mesures.

Quan una zona és declarada tensa, les persones que l’habiten poden sol·licitar diferents pròrrogues al contracte de lloguer. D´aquesta manera s´intentarà mantenir el mateix preu però amb flexibilitat de pagament. No obstant això, es pot arribar a incrementar el 10% del preu, en cas que a l’habitatge se li facin millores que millorin la qualitat de vida dels llogaters.

La llei d’habitatge 2022 a Espanya afegeix que només es pot habitar un lloc si compleix tota la dotació adequada per considerar-se un espai digne i eficient en el consum energètic.

Creació de l’habitatge accessible

Apareix també el nou concepte d’habitatge assequible incentivat on els propietaris obtenen incentius fiscals per llogar a preus més reduïts, augmentant l’oferta i, segons les lleis del mercat, abaixant els preus.

Creació d’un fons social d’habitatge

Des del 2015 s’han creat unes 5.500 llars protegides, d’aquest número però només 1000 han estat destinades a lloguers.

Impossibilitat de canviar la qualificació d’habitatge públic

Aquesta llei promou que els parcs públics automàticament passin a ser patrimoni social protegint-los permanentment. De la mateixa manera, la qualificació de l’habitatge protegit queda fixa per un període mim de 30 anys. L’Estat fixarà les condicions bàsiques en què es permetrà que l’habitatge quedi subjecte a ser protegit d’acord amb la Llei d’habitatges del 2022 a Espanya.

En resum, una llei progressista i que protegeix una mica més els drets dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país

I recorda…tens dubtes sobre el món hipotecari o vols aconseguir una hipoteca millor? Pots descarregar la Guia hipotecaria rodona o pots deixar-nos les teves dades perquè et contactem i et donem un cop de mà, no te’n penediràs.